استایلیست کیست

استایلیست یک طراح لباس نیست ولی یک طراح لباس می تواند استایلیست هم باشد.

استایلیست در واقع شغلی است که یک فرد انتخاب می کند، فردی که آگاهی از مد و لباس دارد، مهارت هایی همچون طراحی، آماده سازی لباس، نحوه ترکیب لباس و هماهنگ سازی ان با فرم بدن را دارا بوده ، علم رنگ شناسی و مهارت عکاسی را میداند .طراحان بزرگ این صنعت را میشناسد و به تاریخچه پوشاک و شیوه های تحقیقاتی اشراف دارد.

استایلیست در واقع مسئولیت تهیه لباس، ست کردن اکسسوری، تامین وسایل عکاسی و ساخت استایلی مناسب برای مخاطب را دارد .این مخاطب می تواند یک مشتری عام، یک سلبریتی، سیاستمدار و یا موسیقیدان باشد.

در پایان می توان گفت هر طراح لباسی به یک استالیست شخصی نیاز دارد تا چشم و گوش او در سراسر دنیا باشد.