بافنده کیست؟

بافنده فردیست که با ماشین‌آلاتی که منسوجات را کشیده، حلقه زده، گره زده یا می‌بافند ، کار می‌کند. او پارچه بافته شده را بررسی کرده تا به ناحیه دارای نقص در بافت پارچه را برش دهد یا در صورت لزوم دستگاه بافت را متوقف کند. او دستگاه بافندگی را بررسی کرده تا در صورت لزوم دستگاه را نخ کرده و پارچه را در غلتک‌ها برای بافندگی و سایر پروسس‌های نساجی قرار داده تا از توقف جلوگیری کند. این فرد باید مهارت دستی خوب و به جزئیات توجه داشته باشد. او باید دارای مدرک دیپلم دبیرستان و سابقه کار باشد. بافنده در فضای بسته کار کرده و در صورت نیاز باید ایستاده، راه رفته و یا بدود. همچنین او نیازمند انجام کار با دست خود بوده و باید دارای چشم تیزبین بوده تا نقص در پارچه را به سرعت تشخیص داده، اطلاعات کافی در زمینه تجهیزات نساجی و مهارت خوبی در حل مسئله داشته باشد.

بافنده دارای وظایفی همچون تنظیم ماشین آلات نساجی و انجام کارهایی برای تولید و پردازش منسوجات مانند بافندگی، سیم پیچی، تاب دادن نخ، چسباندن یا کشش است. این فرد باید توانایی خواندن نقشه‌های بافت را داشته باشد. او باید نخ‌ها و کامواها را از سوزن‌ها رد کرده و پارچه‌ها را در راهنماها و غلتک‌های ماشین‌آلات بافندگی قرار داده، در مورد سفارشات، فرآیندها یا مشکلات از همکاران اطلاعات کسب کرده و کنترل کیفیت را نیز انجام دهد. او باید با اتمام فرآیند تولید، ماشین‌آلات را متوقف کرده و تجهیزات را روغن‌کاری و قطعات فرسوده را جایگزین کند.

منبع

  • Share this post