سایز بند کیست

مبحث تخصصی سایزبندی یک فرایند به لحاظ تکنیکی دقیق و بسیار با اهمیت است که تسلط کامل بر سیستم و اطلاعات کافی راجع به الگو، از پیش شرط های آن است.
سایزبندی در واقع بزرگتر کردن و کوچک تر کردن الگو ها بر مبنای سیستم متودهای مختلف انجام می گیرد. سایزبندی بصورت دستی،وریتور(variator) و یا نرم افزاری انجام می پذیرد.

سایز بند کیست
سایز بند کیست

در برخی شرکت ها الگوساز دو وظیفه برشکاری و سایزبندی را همزمان به عهده می گیرند. اکثر الگوسازها فرایند سایزبندی را در پایان دوره های آموزش آکادمیک می گذرانند و به مرور زمان با توجه به سبک لباس و سلیقه بازار هدف تغییراتی در اندازه ها ایجاد می کنند. سایزبند مهارت هایی همچون طراحی لباس، الگوسازی و برش لباس را باید بداند.

  • اشتراک گذاری نوشته