طراح لباس عروس

موقعیت های شغلی در صنعت لباس عروس از کار در شرکت ها و مزون های کوچک که طرح های خاص و استثنایی دارند تا شرکت های بزرگ برای بازار تجاری متغییر است. طراح لباس عروس همکاری نزدیکی با مشتری دارد که در دیدارهای مختلفی از جمله جلسه مشاوره طرح اولیه و جنس پارچه ، پرو و تحویل با او را دارد.

طراحان لباس عروس باید در مهارت هایی همچون الکوسازی و تکنیک های دوخت از جمله فنرکشی، تهیه زیرساخت و جزئیات لباس  خبره باشد.اگر علاقمند به کار در این بخش هستید باید به کسب هر چه بیشتر تجربه کاری، پرو انواع لباس و اجرای تغییرات تا تکمیل تزئینات و رودوزی ها بپردازید.