عکاس مد کیست

عکاسی مد یکی از مشاغل بسیار رقابتی در عرصه مد و پوشاک است. عکاسان در این حوزه باید فهرستی از رقبا و مشتریان خود داشته باشند. موفق ترین عکاسان در ابتدا از دستیاری آغاز به کار کردند که شامل وظایفی همچون تنظیم نورها، دوربین ها و تجهیزات پشت صحنه و استفاده از اثاثیه صحنه می باشد.

عکاس مد کیست
عکاس مد کیست

مهارت های لازم در عکاسی از جمله دانش بصری، اطلاعات مد، نرم افزارهای تصویری حائز اهمیت است. برخی عکاسان مد استودیو شخصی خود را دارند و یا فضای استودیویی را برای مدت عکاسی کرایه می کنند. یک عکاس خوب قادر به درک و تحلیل سلیقه مشتری خود و توانایی کار با مدل ها، استایلیست ها، مدیران هنری و مدنویسان را دارا می باشد.
فرصت های شغلی این حوزه از کار برای مجلات، روزنامه ها، کاتولوگ ها، نشریات ، کت والک ها و امروزه شبکه های اجتماعی موجود هست.