متخصص رنگ کیست؟

متخصصین رنگ، نمایشگرهای مفهومی (کالیته رنگ‌های مفهومی) را خلق می‌کنند. نمایشگرها، حالات، گرایشات و ایده‌ها را مجسم می‌سازند که پالت‌های رنگی، منعکس کننده مضامین فصل‌های پیش رو هستند. رنگ‌شناسان باید درک و شناخت خوبی از حوزه‌های پیچیده نظریه رنگ، دانش کافی از سیستم رنگی پنتون، آگاهی از تاثیر رنگ‌ها، توانایی کار با نرم‌افزارهای مربوطه و درک خوبی از روابط میان رنگ‌ها داشته باشند.

از مشاغل مختلف برای رنگ شناسان می‌توان به همکاری با تولیدکنندگان پارچه و نخ جهت پیشنهاد و مشاوره رنگی، ارزیابی رنگ لباس ها در واحدهاس تولید لباس ، کنترل کیفیت رنگ پردازی و سرعت رنگ آمیزی در کارخانجات رنگرزی اشاره کرد.

  • Share this post