مصاحبه هفته نامه شنبه با مداجاب

وقتی از دنیای استارتاپ ها در ایران و کسب و کار و کارآفرینی در ایران حرف به میان می آید محال است اسم مجله شنبه به گوش نخورد. هفته‌نامه شنبه به‌عنوان رسانه اختصاصی اکوسیستم استارتاپی ایران، در بیش از ۳۰ شهر توزیع می‌شود. همچنین در رویدادهای سراسر کشور و بیش از ٨٠٠ شرکت استارتاپی بزرگ و کوچک، وی‌سی‌ها، شتابدهنده‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها، جلسات همفکر سرتاسر ایران، پارک‌های علم و فناوری، اتاق‌های بازرگانی نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز خصوصی و دولتی و… توزیع می‌شود.

در هفته‌نامه شنبه بهترین و با سابقه‌ترین روزنامه‌نگاران ایران و کارشناسان و مشاوران حوزه استارتاپ می‌نویسند و مشاوره می‌دهند.

هفته‌نامه شنبه به دلیل برخورداری از تیم‌های حرفه‌ای ژورنالیست و کارشناسان روابط عمومی و استارتاپی برای گسترش فرهنگ کارآفرینی به غیر از انتشار منظم هفتگی نشریه در حوزه روابط عمومی، استفاده از رسانه، کمپین رسانه‌ای و تبلیغی و تبلیغات در فضای مجازی به استارتاپ‌ها و شرکت‌ها مشاوره می‌دهد.

هفته‌نامه شنبه رسانه اختصاصی در حوزه استارتاپ‌ها در ایران است.

اهداف هفته‌نامه شنبه:

  • ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال‌زایی
  • معرفی استارتاپ‌ها و زمینه‌های دارای ظرفیت راه‌اندازی استارتاپ در ایران
  • آشنا کردن مخاطبان با نمونه‌های موفق و ناموفق خارجی
  • آموزش چگونگی راه‌اندازی یک استارتاپ
  • آموزش چگونگی ورود به بازارهای جهانی
  • گفتگو با صاحبان استارتاپ‌های بزرگ ایرانی و استارتاپ‌های نوپا
  • پوشش اخبار و رویدادهای خبری حوزه استارتاپ
  • ایجاد بحث از طریق طرح مسئله با مسئولان و فعالان استارتاپی و مسئولان بخش دولتی و راه کاریابی برای مشکلات و چالش‌های موجود

 

شنبه، رسانه اختصاصی اکوسیستم استارتاپی ایران، به مدیر مسئولی و سردبیری اکبر هاشمی از روزنامه‌نگاران با تجربه و شناخته‌شده ایرانی و توسط بخش خصوصی منتشر می‌شود.

مصاحبه هفته نامه شنبه با مداجاب
مصاحبه هفته نامه شنبه با مداجاب

پوشش خبری راه اندازی پلتفرم استخدامی مد و پوشاک مداجاب در مجله شنبه

مجله شنبه در شماره 170 در تاریخ پنجم بهمن ماه  1398 به معرفی وبسایت مداجاب و نحوه شکل گیری این ایده پرداخته است. طی مصاحبه ای که مجله شنبه با آقای مهدی لایقی بنیان گذار وبسایت مداجاب کرده در مورد اهداف شکل گیری ایده ساخت پلتفرمی برای استخدام در زمینه تخصصی صنعت مد و نساجی مقاله ای تهیه کرده است.

آقای مهدی لایقی بنیانگذار 31 ساله این طرح در این مقاله از شکل گیری این ایده تا راه اندازی این پلتفرم میگوید و از لزوم وجود چنین وبسایتی صحبت میکند. نحوه کار با سایت مداجاب به گونه ای است که کارفرمایان با ثبت رایگان اولین آگهی خود میتوانند اقدام به استخدام نمایند ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﮐﺎرﺟﻮﯾــﺎن ﺑﺎ ﺳــﺎﺧﺘﻦ رزوﻣﻪ ﺷﻐﻠﻰ، ﻣ ﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﻐﻞ مناسب خود را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

مصاحبه هفته نامه شنبه با مداجاب
مصاحبه هفته نامه شنبه با مداجاب

 

ﻣﻬﺪى ﻻﯾﻘﻰ ﺳــﺎل ﻫﺎ بهﻋﻨﻮان ﻃﺮاح راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮى و ﻣﺸــﺎور ﻫﻨﺮى در ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ او میگوید از زﻣﺎﻧــﯽ ﮐﻪ ﺳــﺎﯾﺖ را را ه اﻧــﺪازي ﮐﺮدم، بازدید زیادی از سمت کاربران و فعالان این حوزه داشته ایم که توسط این وبسایت مشغول به کار شده اند . شیوه درآمدزایی که برای سایت در نظر گرفته ایم به صورت ثبت آگهی توسط کارفرمایان و البته برخی خدمات خاص به کارجویان میباشد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣــﺎن ﮐﻮﺗﺎه راه اﻧﺪازى ﺳــﺎﯾﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ آﮔﻬ ﻰﻫﺎى راﯾﮕﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درآﻣﺪزاﯾﻰ آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎدى ﻧﺪارﯾﻢ. شما میتوانید متن کامل مصاحبه شنبه با مداجاب را در این لینک مطالعه فرمایید.