کارشناس آموزش کیست

در دنیای پیچیده امروز بدلیل تغییرات زیاد در صنعت مد و پوشاک، فعالان در این حوزه باید دانش و مهارت لازم را آموزش ببینند.
کارشناس آموزش وظیفه هدایت و هماهنگ کردن برنامه های آموزشی، جهت افزایش دانش و مهارت کارمندان متناسب با اهداف شرکت را بر عهده دارد.


کارشناس آموزش نیاز های آموزشی را تشخیص و محتویات دوره های آموزشی را تعریف می کند. بیشتر آموزش ها در کلاس، مراکز آموزشی و یا داخل خود شرکت سازمان داده می شود. برخی نیز به شکل ویدئو و تحت برنامه وب بصورت خودآموز صورت می گیرد.
مهارت های لازم یک کارشناس آموزش شامل: مهارت برقراری ارتباط، برنامه ریزی و سازماندهی، مدیریت زمان، توانایی کار تیمی، آشنا به اینترنت و نرم افزار های کاربردی می باشد.

  • Share this post