کارشناس منابع انسانی کیست

شغل و حرفه ای که به تحصیلات آکادمیک و آموزش های تخصصی در زمینه تنظیم قرارداد و آشنایی به قوانین کار را نیاز دارد.

کارشناس منابع انسانی کیست
کارشناس منابع انسانی کیست

کارشناس منابع انسانی وظایف متعددی از جمله: تنظیم قرارداد های کارکنان، پیگیری آگهی استخدامی، تنظیم و ابلاغ شرح وظایف کارکنان، هماهنگی کلاس های آموزشی، انجام فرایند بیمه تامین اجتماعی و پیگیری فرایند کاری کارگران را دارد.
مهارت های لازم در این شغل نیز شامل: روابط عمومی بالا، تسلط بر نرم افزار آفیس، ارزیابی کارکنان، برنامه ریزی آموزشی و اندازه گیری بهره وری واحدها می باشد.

  • اشتراک گذاری نوشته