آسیه بینش

درباره آسیه بینش

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 33 - 37 سال
  • حقوق 1850
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت طراح پارچه