آنیتا حدادی

درباره آنیتا حدادی

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 28 - 32 سال
  • حقوق 2400
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت طراح لباس

توضیحات