برات باقری

درباره برات باقری

  • سطح اکادمی مهم نیست
  • سن 38 - 42 سال
  • حقوق 1850
  • انتخاب جنسیت مرد
  • مهارت الگو ساز

توضیحات

  • ۳۰ سال سابقه کار
  • مسلط بر طراحی، برشکاری و الگوسازی پوشاک
  • مسلط بر نرم افزار جمینی
  • توانایی مدیریت کارگاه خیاطی
  • شماره تماس ۰۹۱۹۲۰۶۹۰۳۱