بنیامین ملبوسی

درباره بنیامین ملبوسی

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 18 - 22 سال
  • حقوق 1850
  • انتخاب جنسیت مرد
  • مهارت طراح پارچه

تحصیلات

تخصص

illustrator