حدیث سلامات

درباره حدیث سلامات

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • حقوق 1898
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت الگو ساز

توضیحات

طراحی انواع لباس شب ،عروس ،فرم مدارس و‌اداره

مانتو شومینز

برش .دوخت

مهارت ها

سابقه