حمید عظیمی

درباره حمید عظیمی

  • سطح اکادمی کارشناسی ارشد
  • سن 48 - 52 سال
  • حقوق 3783
  • انتخاب جنسیت مرد
  • مهارت طراح لباس

توضیحات

طراح و الگو ساز ومجری هر نوع لباس سنتی و کلاسیک و انارشیست