زهره نوابی

درباره زهره نوابی

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 18 - 22 سال
  • حقوق 1850
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت طراح لباس