درباره کارجو

دارای مدرک کارشناسی ارتباط تصویری. فعال و علاقه مند در حوزه طراحی لباس. مهارت در خیاطی و ساخت اکسسوری. ساخت الگو.