غزاله وردی پور

درباره غزاله وردی پور

  • سطح اکادمی دیپلم
  • سن 18 - 22 سال
  • حقوق 1857
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت طراح لباس