لیلا معارفی

تحصیلات

 • ۹۴
  جهاد دانشگاهی

  کارشناسی

  مهندسی it

 • ۹۶ تا ۹۸
  پردیس دانشگاه تهران

  طراح لباس

  دوره های طراحی لباس نرم افزار جمینی .سبک شناسی .رنگ شناسی و ....

افتخارات و جوایز