مصطفی ماهوری

درباره مصطفی ماهوری

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 33 - 37 سال
  • حقوق 3868
  • انتخاب جنسیت مرد
  • مهارت Management

توضیحات

عکاسی فشن و ساخت کلیپهای خلاقانه، مفهومی و تبلیغاتی
@gca_production