میترا منتظری

درباره میترا منتظری

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • حقوق 1850
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت مدیر برنامه ریز

مهارت ها

تحصیلات

سابقه