نفیسه نصیری

درباره نفیسه نصیری

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 18 - 22 سال
  • حقوق 2851
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت خیاط