نگار رحمانی

درباره نگار رحمانی

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • انتخاب جنسیت زن

مهارت ها

تحصیلات

  • 1394
    دانشگاه علم و فرهنگ

    طراح لباس

    کارشناسی طراحی لباس از دانشگاه علم و فرهنگ

سابقه