هانیه لقایی

درباره هانیه لقایی

  • سطح اکادمی کارشناسی ارشد
  • سن 18 - 22 سال
  • حقوق 1850
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت طراح لباس