درباره پریسا محمودی

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 28 - 32 سال
  • حقوق 2003
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت الگو ساز

تحصیلات

سابقه

تخصص

نرم‌افزار جمینی
طراحی لباس
خیاطی
زبان انگلیسی
زبان ترکی

مهارت ها