گایانه غریبیان

درباره گایانه غریبیان

  • سطح اکادمی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • حقوق 3419
  • انتخاب جنسیت زن
  • مهارت طراح لباس

مهارت ها

تحصیلات