استخدام بخارکار و بسته بند

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

یک نفر بخارکار خانم و یک بسته بند خانم در تولیدی زنانه نیازمندیم.

(تماس تا یکهفته)

0912102926166460360