استخدام مادگی دگمه‎ زن و بسته بند

تمام وقت ادمین مداجاب در بسته بند , در چرخکار ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • سابقه کار مرتبط مهم نیست
  • جنسيت مهم نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز مهم نیست

توضیحات شغل

مادگی دگمه زن پیراهن فرنگی و و بسته بند با حقوق عالی نیازمندیم.

محدوده جمهوری

تلفن: 0912802005766120969

مهارت های مورد نیاز

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید