الگوساز و قیچی کار

تمام وقت ادمین مداجاب در الگوساز ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • جنسيت No Matter
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز No Matter

توضیحات شغل

تولیدی پوشاک زنانه نیازبه افراد , ۱ -الگوسازماهر ۲ -قیچی کارماهر ,

۳ – وردست برشکار بیمه مزایا

محدوده خاورشهر

۰۹۱۲۴۰۳۰۱۱۶

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید