برشکار

تمام وقت ادمین مداجاب در برشکار ایمیل شغل

جزئیات شغل

  • جنسيت No Matter
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز No Matter

توضیحات شغل

به یکنفر برشکار ماهر , و وردست برشکار نیازمندیم

محدوده شهرقدس

۰۹۰۲۵۵۹۳۲۸۳

شغل های دیگری که ممکن است بخواهید