بسته شغلی

تعرفه های انتشار آگهی استخدام

اولین آگهی رایگان است - شروع قیمت از 49 هزار تومان

اشتراک ۳ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام

115,000 تومان در ماه
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۳ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

اشتراک ۶ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام

175,000 تومان در ماه
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۶ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

اشتراک ۱ ساله بی‌نهایت آگهی استخدام

560,000 تومان در ماه
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۱۲ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

1 آگهی استخدام

49,300 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۱۵ روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها

3 آگهی استخدام

210,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۳ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت 60 روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

5 آگهی استخدام

350,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۵ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت 120 روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی