بسته شغلی

تعرفه های انتشار آگهی استخدام

اولین آگهی رایگان است - شروع قیمت از 49 هزار تومان

اشتراک ۳ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام

97,000 تومان در ماه
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۳ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

اشتراک ۶ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام

145,000 تومان در ماه
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۶ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

اشتراک ۱ ساله بی‌نهایت آگهی استخدام

389,000 تومان در ماه
 • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۱۲ ماه
 • انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز
 • ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

رایگان

رایگان
 • اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۵ روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها

1 آگهی استخدام

49,300 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۱ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۱۵ روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها

2 آگهی استخدام

69,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۲ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت ۳۰ روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها

3 آگهی استخدام

180,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۳ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت 60 روز
 • سیسیتم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

5 آگهی استخدام

420,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۵ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت 120 روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی

10 آگهی استخدام

960,000 تومان در ماه
 • اعتبار ایجاد ۱۰ آگهی استخدام
 • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان
 • انتشار آگهی به مدت 270 روز
 • سیستم هوشمند مدیریت رزومه ها
 • انتشار آگهی در شبکه های اجتماعی