ثبت آگهی استخدام

ثبت یک شغل جدید

  • تولیدی ترکو
  • الگ
  • استخدام چرخکار و وسط کار
  • استخدان خیاط
  • الکوساز و برشکار
  • تمییز دوزی و آشنایی با تکنیک دوخت
  • زیگزال-راسته-میاندوز
  • توانايي دوخت و تكميل تكه ها ي برش خورده
  • کمک برشکار - بسته بند
  • معمولي
  • چرخ کار با یاسابقه کار و وارد به کار جهت شراکت
  • كيفيت دوخت تميز و دقت بالا
  • برش کار ماهر
  • فنی
  • استخدام خیاط،کارگاه مجهز خیاطی،استخدام تهران،استخدامی کشور

اطلاعات دیگر

 • آپلود فایل

Apply Job Questions

پیوست فایل

آپلود فایل

آدرس / محل

By clicking checkbox, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy