مهارت: دانش نرم افزار فتوشاپ،دانش استایلینگ،دانش طراحی لباس،دانش سوزن دوزی و قلاب بافی،الگو و دوخت

هیچ صفحه ای یافت نشد ""

  • اطمینان حاصل کنید که تمام کلمات به درستی نوشته شده اند
  • جستجوها (با استفاده از ستاره *) پشتیبانی نمی شوند
  • به طور کلی کلمات کلیدی را امتحان کنید، به ویژه اگر شما در حال تلاش برای نامگذاری هستید

یکی دیگر از جستجو را امتحان کنید: