انواع شخصیت‌ تست شخصیت شناسی مایرز-بریگز (MBTI)

تحلیلگران

مجادله‌گر

ENTP-A / ENTP-T
متفکران هوشمند و کنجکاو که نمی‌توانند در برابر وسوسه چالش فکری مقاومت کنند.

فرمانده

ENTJ-A / ENTJ-T
رهبران جسور، دارای تخیل و اراده قوی که همیشه راه حلی را پیدا می‌کنند – یا حتی می‌سازند.

منطق‌دان

INTP-A / INTP-T
مخترعان نوآور که عطش سیری‌ناپذیر برای دانش دارند.

معمار

INTJ-A / INTJ-T
متفکران دارای تخیل و استراتژی که برای همه چیز برنامه دارند.

دیپلمات ها

پیکارگر

ENFP-A / ENFP-T
روح‌های آزاد مشتاق، خلاق و خوش‌مشرب که همیشه می‌توانند دلیلی برای لبخند پیدا کنند

قهرمان

ENFJ-A / ENFJ-T
رهبران کاریزماتیک و الهام‌بخش، قادر هستند شنوندگان خود را هیپنوتیزم کنند.

میانجی

INFP-A / INFP-T
افراد شاعرمسلک، مهربان و نوع‌دوست، همیشه مشتاق کمک به هدفی خوب هستند.

حامی

INFJ-A / INFJ-T
کمال‌گرایانی ساکت و پر رمز و راز، در عین حال بسیار الهام‌بخش و خستگی‌ناپذیر.

نگهبانان

سفیر

ESFJ-A / ESFJ-T
افرادی فوق‌العاده مراعاتگر، اجتماعی و محبوب، همیشه مشتاق کمک کردن هستند.

مجری

ESTJ-A / ESTJ-T
مدیران عالی، بی‌نظیر در مدیریت امور – یا مردم.

مدافع

ISFJ-A / ISFJ-T
محافظانی بسیار متعهد و گرم، همیشه آماده دفاع از عزیزان خود هستند.

تدارکاتچی

ISTJ-A / ISTJ-T
افراد عمل‌گرا و واقع‌اندیش، کسانی که در قابل اعتماد بودنشان جای شکی نیست.

کاوشگران

سرگرم کننده

ESFP-A / ESFP-T
افراد خودانگیخته، پرانرژی و مشتاق – زندگی کردن در اطراف آنها هرگز کسل‌کننده نیست.

کارآفرین

ESTP-A / ESTP-T
افرادی هوشمند، پرانرژی و بسیار اهل درک که واقعاً از زندگی کردن حاشیه لذت می‌برند.

ماجراجو

ISFP-A / ISFP-T
هنرمندانی انعطاف‌پذیر و جذاب، همیشه آماده کشف و تجربه چیزهای جدید هستند.