asarstare

طراح لباس

درباره کارجو

امکان کار حضوری در شهر های غیر از تبریز را ندارم
دوخت
طراحی
طراحی دیجیتال

تحصیلات

ط
طراحی و دوخت ۱۴۰۰/۱۴۰۲
هنرستان

طراحی دوخت در هنرستان آموزش دیدم طراحی لباس در موسسه آموزشی

کار & تجربیات

ش
شخصی دوزی

شخصی دوزی دوخت انواع مدل ها برای خودم و اطرافیانم

مهارت ها

الگوسازی
80%
خیاطی
100%
طراحی لباس و تصویر سازی
80%
نقاشی روی پارچه
100%