درباره کارجو

تحصیلات

ط
طراحی پارچه و لباس ۱۳۹۶-۱۴۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس- دوره های مختلف در زمینه طراحی لباس

م
مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

کار & تجربیات

م
مدری ۱۴۰۰
ک
کارشناس تولید محتوای پوشاک
م
مشاوره استایل