دلارام سنجانى

طراح ديجيتال لباس
5 تیر 1372

درباره کارجو

تحصیلات

م
مدرك سرتيفيكيت نقاشى روى پارچه از انگليس
م
مدرك كلو تريدى و مارولوس
شهر تاش
ط
طراحى لباس
دانشگاه علمى و كاربردى فرهنگ و هنر

نمونه کار

مهارت ها

كلوتريدى
100%
مارولوس ديزاينر
100%
نقاشى روى پارچه
100%
طراح لباس
100%