محدثه اسحاقی

طراح لباس
3000000 تومان
18 آبان 1402

درباره کارجو

تحصیلات

ط
طراحی لباس 1401
المهدی مهر اصفهان

درحال تحصیل

کار & تجربیات

ک
کارآموز مزون لباس عروس 1401/4/1 - 1401/5/30
مرون لباس عروس گالانت اصفهان

نمونه کار

مهارت ها

کار با CLO3D و مارولوس دیزاینر
100%
پارچه شناسی
80%
تصویر سازی
100%
طراحی اندام
100%