فاطمه ارجمندراد

خیاط
30 مرداد 1373

درباره کارجو

دوره نازک دوزی در آموزشگاه ترمه سرا گذروندم و در حال آموزش دوره ضخیم هستم

مهارت ها

نازک دوزی