f7456684

آموزشگاه خیاطی خانی
10 بهمن 1372

درباره کارجو

مهارت ها

خیاط
100%
مدیریت کارگاه تولیدی
100%