طیبه عبدی

الگوساز ومسئول چیدمان دارای قفل نرم افزارجمینی

درباره کارجو

الگوساز پوشاک

تحصیلات

ر
رشته طراحی و دوخت ۱۳۸۴-۱۳۸۶
آموزشکده فنی و خرفه ای قک

کار & تجربیات

ا
الگوساز شرکت پاتن جامه ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
پاتن جامه
ا
الگوساز شرکت حورا 1400/11/01 - درحال حاضر به صورت دور کاری مشغول بکار هستم
شرکت حورا
ا
الگوساز نساجی خوی ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دوزندگی نساجی خوی
ا
الگوساز ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - درحاضرمشغول بکارهستم به دنبال شرایط بهتری هستم
شرکت