مهلا محسنی پور

طراحی لباس.الگوسازی
9 آبان 1380

درباره کارجو

ترم۲ کارشناسی رشته طراحی و دوخت
مسلط به الگوسازی دستی و پایه به روش مولر
مسلط به ایلاستریتور
طراح لباس

تحصیلات

ک
کارشناسی طراحی و دوخت ۱۳۹۹
دانشگاه فنی و حرفه ای دختران کرج