melika.asghari8203

طراح لباس

درباره کارجو

تحصیلات

ط
طراح لباس ۱۳۹۹
آکادمی پارس

دارای مدرک بین المللی از آکادمی پارس زیر نظر ارشاد و فنی

کار & تجربیات

ک
کار در مزون زنانه ۱۳۹۸
پرنسا

در مزون پرنسا مشغول به کار بودم

ط
طراحی لباس برای تولیدی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲
حجاب

به صورت پروژه ای مانتو های کارشده طراحی کرده ام

ط
طراح لباس ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
نمایشگاه

برای نمایشگاه مانتو های بلند طراحی کردم

مهارت ها

طراحی نقاشی رو پارچه
70%
نقاشی روی پارچه
40%
نرم افزار office
70%