minaelahi368

خیاط و مدلینگ

درباره کارجو

تحصیلات

ح
حسابداری 1398
01

حسابداری بازار کار در آموزشگاه فنی حرفه ای اموزش دیدم

کار & تجربیات

ک
کارگاه مزدی دوزی 1399 - 1400
شخصی

همراه باشریک یک کارگاه مزدی دوزی در دماوند راه اندازی کردیم مانتو وشومیز میدوختیم به دلیل اختلاف شدید با شریکم کارگاه واگذار کردم

ب
بازار یابی و فروش 1398 - 1402
شخصی

فروش مانتو وشلوار و شال وروسری انجام دادم خرید از بازار 15خرداد انجام میدادم در بومهن به صورت سیار میفروختم

م
مدلینگ 1402 - 1402
مزون عروس

چند نمونه مدلینگ عروس انجام دادم و همچنان مدل بخان انجام میدم

خ
خیاط مزدی دوز 1396 - 1402
کارگاهای خیاطی

در کارگاهای خیاطی کار کردم شومیز مانتو دوختم راسته دوزی /تکمیلی/چرخکاری /مزونی