زهرا روشنفکر

طراحی لباس-خیاط
25 تیر 1368

درباره کارجو

تحصیلات

ط
طراحی لباس 1400
آموزشگاه پیشکسوتان
م
مهندسی عمران 1396
دانشگاه بین المللی امام خمینی

کار & تجربیات

م
مدرس طراحی لباس 1401
آموزشگاه

مهارت ها

طراحی لباس
80%
تدریس طراحی لباس
80%
خیاطی
60%