درباره شرکت

مجموعه تولیدی K-Team در حوزه تولید پوشاک مردانه و بخصوص تولید البسه صنعتی برای شرکت ها و کارخانجات و صنایع مختلف فعالیت خود راگسترش داده است و امروز نه تنها به خود کفایی در مراحل مختلف تولید رسیده ایم، بلکه به ارائه خدمات به تولیدکنندگان محترم در انواع زمینه ها، نظیر طراحی، ساخت الگو، برش، … و حتی ارائه خدمات پلات الگو از قبیل دیجیت و سایزبندی و چیدمان الگو پرداخته ایم.