درباره شرکت

سایت مداجاب به منظور تسهیل روند استخدام در زمینه ی تخصصی مد، پوشاک و نساجی فعالیت می کند.