استخدام  اتوکار خانم

۹ خرداد ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۹ خرداد ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

 اتوکار خانم جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم.

محدوده مولوی

0912509567755811301