استخدام برشکار یا کمک برشکار

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

برشکار یا کمک برشکار حرفه ای جهت تولیدی تریکو و لباس کار نیازمندیم

محدوده رسالت

0912323170922302130