استخدام بـرشکـار

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به یک بـرشکـار حـرفـه ای مـانتـو نیازمندیم

محدوده هفت تیر

0912506774088849697